Anva en Faster Forward

nieuwsitem-anva-ffwd

De samenwerking tussen Anva en Faster Forward gaat voor Anva gebruikers legio voordelen opleveren, daarvan zijn wij overtuigd.

Met Anva als BackOffice en Faster Forward als Font Office ontstaat een systeem, dat van alle markten thuis is en u en uw relaties op een moderne en efficiënte manier met gegevens zal laten omgaan.

Een scala van tools zullen worden geboden om uw portefeuille verder commercieel uit te nutten.

Management informatie, marketing tools en C.R.M. geven u een exact beeld van uw relaties en stellen u in staat nu nog beter en efficiënter aan relatie beheer te doen en commerciële doelgroepen te bepalen.

Koppeling aan de diverse offerte systemen levert ook zo zijn voordelen op. Door gebruik te maken van reeds in Anva bekende gegevens, behoort dubbele invoer van gegevens tot het verleden.

Kortom wij juichen de samenwerking van Anva en Faster Forward van harte toe.

De gegevens vast gelegd in de Anva Backoffice zullen als bron dienen voor al de nieuw geboden mogelijkheden en het is dan ook van het grootste belang, dat deze gegevens correct zijn en voldoen aan de gebruikelijke schrijfwijze. Ook polisgegevens dienen optimaal te zijn.

Vooruitlopend op de implementatie van het nieuw ontstane Assurantie systeem bied D&M Solutions u de mogelijkheid, doormiddel van een scan, uw gegevens vastgelegd in uw backoffice te controleren.
De scan neemt twee dagen in beslag en wordt tegen het gereduceerde tarief van € 300,00 excl. BTW door onze consultant uitgevoerd.

Waaruit bestaat de scan:

Relatie: N.A.W. wordt gecontroleerde op correcte schrijfwijze.
Adresgegevens worden gecontroleerd m.b.v. het postcode boek.
Telefoonnummers, E-mailadressen worden gecontroleerd op bruikbaarheid.
Worden labels alleen gebruikt, waarvoor het label ook daadwerkelijk bedoeld is.
Is de status van de relatie correct. D.w.z. is de wijzigingsrede correct.
Waar kunnen relatiegegevens worden geoptimaliseerd en aangevuld

Polis: Zijn de polisgegevens correct of zitten hierin mogelijk discrepanties.
Premie controle.
Dekking controle

Wij lopen ook de verschillend keuze labels na. Denk hierbij aan hoofdbranche, branche en dekking. De praktijk heeft uitgewezen, dat hierin met enige regelmaat doublures voorkomen.

Bekeken wordt of vrije labels in de verschillende schermen ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Kortom in 2 dagen vormt onze consultant een beeld van uw backoffice en maakt hiervan een uitgebreide rapportage.

Natuurlijk zijn wij in staat eventuele problemen voor u op te lossen. Controle uit te voeren met behulp van de bronbestanden van verzekeraars (P.B.I bestanden of bestanden in welk ander format aangeleverd dan ook).

De uitgevoerde scan betekend voor ons niet, dat wij automatisch ook eventuele problemen oplossen. U bepaald of en zo ja, wie, wat, waar en wanneer.

Download het document