Bedrijfsprofiel

Filosofie

Ook uw bedrijf heeft te maken met een wereld die snel verandert. Denkt u maar aan nieuwe wensen en verschuivingen in de bestaande markt, nieuwe markten, nieuwe technologie, nieuwe regelgeving en dergelijke.

Vanwege deze dynamiek wordt informatie en informatievoorziening steeds belangrijker voor het functioneren en besturen van uw bedrijf. Automatisering speelt hierin al een rol en deze rol zal mede door de technologische ontwikkelingen steeds groter worden. Reeds enige tijd draagt automatisering er toe bij dat processen in uw bedrijf sneller, beter en goedkoper worden uitgevoerd.

Momenteel zijn er op de markt veel hulpmiddelen voor kantoorautomatisering beschikbaar, zoals MSWindows en MSOffice. Deze hulpmiddelen bieden aanzienlijke mogelijkheden in het bijzonder voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Daarom richten wij ons, naast de traditionele systeemontwikkeling, tevens op het ontwikkelen van toepassingen met behulp van deze hulpmiddelen.

Voordat u in uw bedrijf gaat automatiseren is het van belang om na te gaan wat uw wensen zijn. De effecten en implicaties zullen moeten worden geïnventariseerd. In vervolg hierop dienen afwegingen te worden gemaakt tussen voor- en nadelen zowel voor de korte als voor de langere termijn. Als er keuzes zijn gemaakt moet worden bepaald hoe één en ander het beste in de organisatie kan worden ingepast en welke concrete stappen dienen te worden gezet om dit te bereiken. Deze (planmatige) werkwijze levert voor uw bedrijf het meeste profijt op.

Bij invoering is er dus sprake van een veranderingsproces. Bij een goed verloop van het veranderingsproces heeft u optimaal profijt van automatisering.

Eén van de hoofdoorzaken is dat automatiseerders hun eigen ‘taal’ spreken en hun eigen denkwereld hebben waardoor
communicatieproblemen ontstaan. Wij blijven echter Nederlands spreken, stellen uw bedrijf centraal en streven naar
resultaten waar uw bedrijf echt iets aan heeft. De producten en diensten die wij leveren zijn hierop gebaseerd.