Werkwijze

Omdat elke situatie uniek is werken wij situatiegericht. Daarom zijn wij voor een intensieve betrokkenheid van u en uw medewerkers. U en uw medewerkers beschikken immers over de kennis wat betreft ontwikkelingen in het werkveld en over kennis van de organisatie zelf. Inschakeling van medewerkers is tevens van belang omdat hiermee draagvlak wordt gecreëerd voor eventuele veranderingen.

Voor de acceptatie van een opdracht oriënteren wij ons uitgebreid aan de hand van documentatie uit uw bedrijf en gesprekken met u als opdrachtgever en met enkele direct betrokken medewerkers. Nadat wij de problematiek hebben geanalyseerd stellen wij in samenspraak met u een plan van aanpak op dat als basis dient voor de uitvoering van de opdracht.

Voornoemde oriëntatie kan een dusdanige helderheid verschaffen dat direct kan worden overgegaan tot realisatie van een automatiseringshulpmiddel. Bij onvoldoende duidelijkheid is het echter zaak om in een adviesopdracht deze onduidelijkheid boven tafel te krijgen. Onze adviesopdrachten zijn gericht op praktische haalbaarheid. Zodoende streven wij niet naar imposante rapporten, maar naar een korte en bondige verslaglegging. Wij gaan ervan uit dat het verbeteren van een bedrijf, waaronder ook automatisering valt, tot de verantwoordelijkheid van het management behoort. Daarom zal het management in de meeste gevallen het projectmanagement op zich moeten nemen. Wel is het mogelijk dat wij bij strak afgebakende advies- en ontwikkelopdrachten de rol van projectleider vervullen.

Uit de praktijk weten wij dat ontwikkelopdrachten aanzienlijke risico’s voor uw bedrijf met zich meebrengen. Zo komt het nog geregeld voor dat een bedrijf niet (direct) die systemen krijgt die het werkelijk nodig heeft. Dit heeft vaak als logisch gevolg: budget- en/of tijdsoverschrijdingen. Een gedegen analyse voorafgaand aan de opdracht (definitiestudie) kan het risico al aanzienlijk beperken. Daarnaast reduceren wij het risico door het hanteren van de volgende werkwijze:

 • Wij verzorgen bij voorkeur een totaaltraject;
  Naast het ontwikkelen van een systeem nemen wij ook de voorafgaande analyses (definitiestudie) voor onze rekening en nemen wij het beheer van het systeem op ons. Door deze totaalaanpak zijn er geen overdrachtsproblemen met derden. Als er sprake zou zijn van onvolkomenheden in onze producten, worden wij daar zelf mee geconfronteerd en omdat het onze eigen producten zijn kunnen wij eventuele fouten snel lokaliseren en herstellen.
 • Wij werken met een ‘intermediair';
  De projecten worden begeleid door één van onze consultants die als intermediair optreedt. Een intermediair is in de eerste plaats gericht op uw bedrijf maar spreekt daarnaast ook de ‘taal’ van de meer technische gerichte mensen die aan het project werken. Zo heeft u een duidelijke garantie dat uw eisen en wensen terug te vinden zijn in de door ons te leveren producten.
 • Wij beperken de omvang van projecten en systemen zo veel mogelijk;
  Wij gaan ervan uit dat een ontwikkelproject niet langer dan hooguit een half jaar doorlooptijd mag hebben. Wij bakenen de werkzaamheden en systemen daarom zodanig af dat aan dit streven wordt voldaan. De kans van slagen wordt hiermee aanzienlijk vergroot.
 • Wij werken bij voorkeur op basis van fixed price;
  Wij maken met u duidelijke afspraken over de te leveren diensten of producten en over de kosten en opleverdata. Hiermee creëren wij duidelijkheid zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Na elke opdracht die wij uitgevoerd hebben vindt een evaluatie plaats. Zonodig volgt hieruit een stuk nazorg, zodat u datgene van ons krijgt waar u tevreden mee bent.